Triết lý bóng đá mà không có bóng

Triết lý bóng đá mà không có bóng

Em.
Quả bóng lăn trên sân cũng giống cuộc đời
May rủi, bại thành như bàn tay ngữa sấp,
Không phải trận nào cũng dựa vào cơ bắp
Cần có thêm bầu máu nóng trong tim.
Tiếp tục đọc

Advertisements

Huy Cận – Lửa vẫn còn thiêng

Huy Cận – Lửa vẫn còn thiêng

Trần Mạnh Hảo.

Cù Huy Cận lửa thiêng đâu
Huy hoàng xưa mộng lá sầu tử tôn
Hà hơi thế sự vô hồn
Vũ đài ngất ngất biển cồn tang thương
T.M.H.
Tiếp tục đọc