NGUYỄN KHUYẾN ” NẰM CHUNG VỚI KHÓI MÂY ” –

nguyenkhuyen1
Nhà thơ Nguyễn Khuyến.

Trần Mạnh Hảo.

Không, chính là hồn thơ Nguyễn Khuyến vẫn “nằm chung với khói mây” trên đỉnh trời thi ca dân tộc. Thắp nén hương ngày tết tưởng nhớ lần giỗ thứ hơn trăm của Nguyễn Khuyến, cũng là dịp cho ta đọc lại câu thơ hay nhất của thi hào mà giật mình trước tấm lòng trắc ẩn và tư tưởng sâu sắc của tiền nhân, đã có nhã ý mượn tóc gió mà dối lại cho đời sau câu hỏi nhức nhói khôn cùng của triết học nhân sinh:”Ngọn gió không nhường tóc bạc a?”. Tiếp tục đọc