Bên bạn thành Vinh

25994790_1759872644024371_6836713735625563458_n

Về thành Vinh thăm bạn thiếu thời
Những vòng tay vẫn còn chặt lắm
Có mái đầu vờ xanh, bên mái đầu bạc trắng
Chi rứa, mô tê mà ấm áp tình người.
Tiếp tục đọc

Advertisements