Trang chủ » Tranh Xuân Lộc

Tranh Xuân Lộc

Xuân Lộc mở phòng tranh Online, giới thiệu bạn đọc và mong nhận được sự ủng hộ.

Tranh sơn dầu của Xuân Lộc:

h1H1: Bình minh sông quê- sơn dầu 70 x 90 cm,

h2 H2: Thiếu nữ với hoa lan.Sơn dầu 40 x 60cm
h3 H3: Giữa đồng chiều.Lụa 50 x 60 cm
h4 H4: Đồng lúa mạch. Sơn dầu 70 x 100 cm
h5 H5: Khu vườn mùa thu. Chép-Sơn dầu 50 x 60 cm
h10 H10: Phố cổ. Sơn dầu 80 x 90 cm
(Đã bán)
h11 H11: Làng quê Việt. Sơn dầu 60 x 80 cm
(Đã bán)
h12 H12: Venice. Sơn dầu  100 x 120 cm
(Đã bán)
h13 H13: Bên biển. Sơn dầu 60 x 80 cm
(Đã bán)
h14 H14: Thu nước Nga, tranh chép, sơn dầu 60 x 80 cm
h15 H15: Ngoại ô Maxcơva. tranh chép, sơn dầu 60 x 80 cm
h16 H16: Làng quê Việt 2. Sơn dầu 60 x 80 cm
h17
H17: Trìu tượng 1. Sơn dầu 60 x 80 cm
h18
H18: Sông thu. Sơn dầu 60 x 80 cm
h19
H19: Mùa thu nước Nga, tranh chép, sơn dầu 50 x 70 cm
h20
H20: Hồ thu. sơn dầu 60 x 80 cm
h23
H23: Tĩnh vật 1. cổ điển, chép 40 x 40 cm
h24
H24: Đường chiều. Sơn dầu 40 x 40 cm
h25
H25: Tĩnh vật 2. cổ điển, chép sơn dầu 40 x 40 cm
h26
H26: Tĩnh vật 3. Cổ điển, chép sơn dầu 40 x 40 cm
h27
H27: suối . sơn dầu 60 x 80 cm
h28
H28: Từ Đồi Cù Đà Lạt. Sơn dầu 60 x 80 cm
h29
H29: Bình yên, Đà Lạt, sơn dầu 60 x 80 cm
h30
H30: Lâu đài bên biển. Sơn dầu 60 x 80 cm
h31
H31: Hồ thu, sơn dầu 60 x 80 cm
h32
H32: Đường xuống trần gian, sơn dầu 60 x 80 cm
h33
H33: Một góc Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, sơn dầu 60 x 80 cm
h34
H34: Làng Bình Yên-Đà Lạt, sơn dầu 60 x 80 cm
h36
H36: MỘt góc bên hồ Tuyền Lâm-Đà Lạt, sơn dầu 60 x 80 cm
h37
H37: Phong cảnh 1, sơn dầu 60 x 80 cm
h39
H39: Một góc hồ Xuân Hương 1-Đà Lạt, sơn dầu 60 x 80 cm
h40
H40: Trìu tượng 2, s9n dầu  60 x 80 cm
h41
H41: Đường lên tiên cảnh, sơn dầu 60 x 80 cm
h42
H42: Một góc hồ Xuân Hương 2-Đà Lạt, sơn dầu 60 x 80 cm
h43
H43: Hạnh phúc, sơn dầu 40 x 60 cm
h44
H44: Đường vòng, sơn dầu 60 x 80 cm
h45
H45: Vạt nắng, sơn dầu 60 x 80 cm
h46
H46: Lên chùa, sơn dầu 60 x 80 cm
h47
H47: Bình yên bên hồ, sơn dầu 60 x 80 cm
h48
H48: Mùa đông, sơn dầu 60 x 80 cm
 h49
H49: Sông yarra-Tp.Melbourne-Australia
h50
H50: Phố đông-Nhà bè
h51
H51: Bến sông chiều
H52
H52: Bên sông 2

 H53
H53: Suối thu

H54
H54: Bạch dương

Advertisements