Năm mới

Chôm được bài thơ trên trang nhà bác Linh Năng Nguyễn, không có tiêu đề, lão gàn mạo muội múa liềm chuyển sang tiếng Việt như một lời chúc mừng năm mới. Lão đặt tên luôn cho bài thơ Năm mới.

Старата година си отива!
За мене беше много променлива!
Редувах сълзи с усмивка,
докато разбрах, че съм Щастливка!

Tiếp tục đọc

Advertisements