Vô đề 14

Khi ông tổ Adam cắn vào quả táo
Lũ đàn ông thành những kẻ tôi đày
Trái cấm của Eva thành ma tuý
Vườn địa đàng khép lại bởi cơn say… Tiếp tục đọc

Advertisements