Tự ngẫm về thơ

Tôi băm đời mình trộn vào những trang thơ
Từ tột đỉnh hạnh phúc tới tận cùng đau khổ
Những trang thơ rồi tan vào trong gió 
Như thịt da tôi thành cát bụi mai này.
Tiếp tục đọc

Advertisements