Triết lý bóng đá mà không có bóng

Triết lý bóng đá mà không có bóng

Em.
Quả bóng lăn trên sân cũng giống cuộc đời
May rủi, bại thành như bàn tay ngữa sấp,
Không phải trận nào cũng dựa vào cơ bắp
Cần có thêm bầu máu nóng trong tim.
Tiếp tục đọc

Advertisements