Khai bút đầu năm 

h25

Gió lướt nhẹ trên chồi non lộc biếc
Nụ trên cành e ấp hé môi xinh
Hoa mãn khai trong đêm trừ tịch
Vạn vật đổi thay khi Trời Đất giao tình…
Tiếp tục đọc

Advertisements

Tết xa quê

H11
Tặng những người cùng ăn tết xa quê

Bao nhiêu năm rồi không ăn tết ở quê
Vẫn nhớ lắm mùi bánh ngào, bánh mật
Nồi bánh chưng của cha sôi ùng ục
Tiếng pháo đì đoàng, xác đỏ đầy sân.
Tiếp tục đọc