Tâm nhang cho những người vô tội

10wr96p

Những viên đạn vô tình găm xuống biển người vô tội
Cái ác nhân lên đến tận cùng từ những nỗi đau
Khoa học cảnh báo trước cả nhiệm màu vũ trụ
Mà không dò được lòng đồng loại nông sâu.
Tiếp tục đọc

Advertisements